ĐỒNG HÀNH CÙNG CON

Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình